Leniččiny akvarijní rybičky

Akvarijní rybičky
Homepage E-mail
Domů novinky Neonka diamantová

Neonka diamantová

Biotop
Jižní Amerika

Doporučený počet ryb v akvariu
8 a více jedinců

Minimální velikost akvaria
120l ale mohou být i v menších akvariích.

Krmení
Všežravec: nitěnky, pakomáří larvy tzv. patentky, perloočky, živé nebo mražené buchanky , suché vločkové krmivo a hlávkový salát.

Pohlaví
Rozdíl není tak zřetelný jako u neonky obecné její pruh je modrý jen asi 1-2mm za oko, dále pokračuje jako bílý, ale samice je robustnější samec naopak štíhlejší.

Odchov
Ryby je na odchov nutno dobře připravit. Příprava spočívá v tom, že jsou ryby velmi kvalitně a pestře krmeny několikrát denně nejlépe živou potravou doplněnou o kvalitní suché krmení. Ve společném akvariu se mírně zvýší teplota. Nikoliv však více než o 2°C. Přidá se tok vzduchu do filtru. Zvýší se tím obsah kyslíku ve vodě. A vymění se 1/3 objemu vody v nádrži za čerstvou, ovšem temperovanou a upravenou vhodnou. V brzké době dojde k hromadnému výtěru. Ta doba se pozná podle toho, že se samičkám začnou zaplňovat bříška jikrami. Samečkové zvýší aktivitu a intenzivněji se vybarví. Druhý den po hromadném výtěru se ryby ze společné nádrže rozdělí na dvě skupiny. Samečci se odloví do připraveného akvaria a samičky se ponechají v původním akvariu. Takto se získají chovné ryby po prvním výtěru a v dokonalé kondici. Chovné ryby se musí stále kvalitně krmit a držet je v teplotě kolem 19 až 20° C. Řízený odchov začne v malé třecí nádrži 2 až 5 l bez písku s vloženými jemnolistými rostlinami nebo bez rostlin s vhodným třecím roštem. Třecí akvarium by nemělo stát na příliš světlém místě. Nezavádí se ani provzdušňování, protože jeho použití může mít vliv na změnu hodnoty pH. Ve fázi tření je to také zbytečné a má to rušící efekt. Je nutno bezpodmínečně zachovat sterilní čistotu prostředí. V třecí akvarium se matečné rybky nekrmí. Základ a předpoklad pro zdárnou reprodukci tkví ve velmi kvalitní vodě. Voda měkká, bez uhličitanové tvrdosti a o celkové tvrdosti do 3 dGH (dešťová, sněhová, z tůněk). Vodivost by neměla přesáhnout 80 mS . Mírně kyselá, nejlépe 6,5 až 6,8 pH. Hodnota pH by neměla klesat pod hranici 6,3, neboť v tomto prostředí samičkám přestávají dozrávat jikry a samičky se nezaplní. Teplota se nesmí zvyšovat nad 24° C. Pro tření jsou nejvhodnější mladší pohlavně dospělé až jednoleté rybky. Čím starší exempláře se do tření nasadí, tím horší jsou výsledky. Nejvhodnějším obdobím pro tření je říjen až květen, neboť v tomto období je nejlepší kvalita prachového krmení pro potěr. Chovné páry je vhodné umístit do vytíracího akvaria večer. Ryby se obvykle vytírají druhý den ráno, maximálně třetí den. Nedostaví-li se úspěch, je nutno ryby opětovně vrátit do společného akvária a po týdnu celou proceduru znovu zopakovat. Po 7 až 12 dnech po úspěšném tření lze stejný pár znovu nasadit do tření. Po tření je nutno chovný pár ihned odlovit z vytíracího akvaria. Jikry jsou průhledné, drobné, málo lepivé, choulostivé na světlo. Proto je nutno nádrž zastínit. I silnější otřes jim škodí. Je nutno ale zavést filtraci vody. Z jednoho tření je asi 100 až 200 jiker. Potěr se líhne za 22 až 26 hodin a pátý den se začne rozplavávat. Po rozplavání je nutno krmit jemnou živou potravou. Jako první potrava jsou vhodné trepky, za další 2 až 3 dny pak i vířníci (Rotatoria, Brachionus, Keratella) či čerstvě vylíhlé nauplie buchanek a žábronožky solné (Artemia salina). Jako náhrada může posloužit natvrdo uvařený vaječný žloutek protlačený čajovým sítkem nebo umělé krmivo pro potěr. Je velice důležité se starat o čistotu vody v nádrži a zbytky potravy co nejdříve odkalovat. Do dvou měsíců je potěr velmi choulostivý na přelovování. Vývojová voda je 6,6 pH o teplotě 23 až 24°C. Po uplynutí 6 až 7 dnů je možno začít s přidáváním vodovodní vody, každý den však jen malé množství vody.

Barva
Na bocích má po celé délce těla pruh, který od hlavy začíná jako zelenomodrý a za okem přechází v bílou, pod ním v zadní části těla jasně červené zbarvení. U samic je tělo oblejší.

Charakteristika
Jedná se o nově objevený 4. druh neónky, zatím bez přesného latinského i českého názvu.Doporučujeme nadno přidat rašelinu aby vynikli její barvy.
Zdroj: LZ -  akvarijnirybicka.cz


zdroj: google

Akvarijní rybičky
Československé Armády 300
500 03 Hradec Králové
info@akvarijnirybicka.cz

Partneři

Dajana    Sera    Macenauer    Omega Czech
Wkutil

Vybíráme z fotogalerie

Foto Vstup do fotogalerie

Video

Macenauer TV - Dennerle Dosator

Video

Přečtěte si...

Cichlidka Macmasterova

Přidáno dne: 28.09.2020

Cichlidka Macmasterova

Klidná, mírumilovná rybka, pouze v období tření se její agresivita zvyšuje.

Dajana

Zeptejte se nás...

Zde můžete poslat Váš dotaz nebo připomínku k webu.

Fotogalerie

Zde si můžete prohlédnout fotografie našich akvarijních rybiček.

Kontaktujte nás

Napište Váš dotaz do kontaktního formuláře a my Vám rádi na něj odpovíme.