Leniččiny akvarijní rybičky

Akvarijní rybičky
Homepage E-mail
Domů novinky Neonky, Paracheirodon innesi

Neonky, Paracheirodon innesi

Neonky, podobně jako stejně veliké hejnové rybky, jsou mírumilovné a nemají žádné velké nároky na prostor v nádrži, l k ostatním rybkám se chovají mírumilovně a celkově vzato se chovají velmi řádně.
Neonky patří k velké čeledi Charaicidae, podčeledi Tetragonopterinae, která je systematicky zařazena do nadřádu Characoidea řádu Characiformes (tetrovité). Většina těchto druhů se vyznačuje relativně podlouhlým tělem. Nápadné u těchto rybek jsou takzvané tukové ploutve v zadní části hřbetu nebo u kořene ocasní ploutve, i když ne u všech druhů teter se tyto ploutve vyskytují. Jejich funkce je doposud záhadou. Jedná se o klidné hejnové rybky, které jsou všežravé a v žádném případě nepoškozují rostliny. Ve srovnání s jinými čeleděmi (např. živorodky, cichlidy...) je pro tyto druhy typická produkce jen velmi malého množství tělesných odpadů. Proto se obzvláště tyto druhy doporučují do společenských nádrží a lze je po právu nazvat klenoty. Mnoho lidí, kteří nemají co do činění s akvaristikou, si právě tyto rybky vybaví jako jeden z nejvýraznějších symbolů a znaků tohoto krásného koníčka.

Nádrž pro neonky

Doporučuje se chovat neonky ve skupině o minimálním počtu 10-12 kusů, neboť chování těchto rybek v nádrži souvisí i s jejich počtem. Pokud chováme menší množství, pak se neonky zdržují především v dolní části akvária. Větší skupiny pak ale vytváří tzv. školy, které se čile pohybují ve střední části, někdy si dokonce vyberou i určité místo, na kterém si od toho věčného sem a tam plavání i na chvíli odpočinou.
Tři druhy "pravých" neonek jsou typické hejnové rybky. Přesto v řadě případů však může docházet k vzájemnému imponování si samečků ve všech oblastech akvária.Výměna vody

Neonky vyžadují čistou vodu s velkým obsahem kyslíku. Vedle filtrace je proto i důležitá její výměna, kterou provádíme v týdenních intervalech. Množství vyměněné vody odpovídá asi 20 % ocelkového objemu nádrže. Množství vyměňované vody se ale ovšem liší podle počtu a druhů ryb chovaných v jednotlivé nádrži. Sám upřednostňuji častější výměnu malého množství před jednorázovou výměnu množství většího, protože výkyvy způsobené takovouto výměnou se podílí nejen na změně teploty vody, ale i na změně jejího chemického složení a dalších důležitých faktorů. Tato náhlá změna může vést k tomu, že rybky podléhají stresu a vliv takto způsobeného šoku se podepisuje na jejich zhoršeném zdravotním stavu.
Špatný zdravotní stav je pak zárukou nesčetných onemocnění. Rozdíl teploty vyměňované vody by neměl být větší jak 2°C. Výsledky této pozorné péče se pak objevují jak v dobré zdravotní kondici a vybarvení jednotlivých exemplářů, tak nám skýtají i dobré záruky pro další úspěšný odchov těchto rybek.

Typické akvárium pro neonky

Při zařizování nádrže bychom měli dbát na to, aby se nám podařilo vytvořit prostředí, které co nejvíce odpovídá původnímu místu výskytu těchto krásných rybek. Vhodnější než místo na plném slunci, je místo s nepřímým osvětlením. Pro pěstování neonek se dnes převážně upřednostňují nádrže lepené pomocí černého silikonu, který má proti průhledným materiálům tu výhodu, že jím neprorůstají řasy. Ideální minimální akvárium má obsah kolem 80-120 l. Bývá nepříliš intensivně osvětleno a osázeno malými druhy rostlin, nejvhodnější jsou menší zástupci amazonských šípatkovců rodu Echinodorus, z nichž řada druhů se velice snadno v akváriu pěstuje. Taktéž lze použít i jiné, ne jenom jihoamerické druhy, jako např. anubisy rodu Anubias nebo kryptokoryny rodu Cryprocoryne. Dále i hnědovku křídlatou (Microsorium pteropus) nebo jávský mech (Vesicularia dubyana). Rostliny vytváří nejen důležitou část biotopu nádrže, ale taktéž se podílí na celkovém dojmu atmosféry a krásy tohoto podvodního světa.
Společně ve spolupráci s bakteriemi na dně nádrže působí rostliny jako dobrý filtr. Během dne obohacují vodu kyslíkem vzniklým z fotosyntézy a asimilují oxid uhličitý , který potřebují pro svůj růst.

Zdroj: http://www.akvarko.cz/

Akvarijní rybičky
Československé Armády 300
500 03 Hradec Králové
info@akvarijnirybicka.cz

Partneři

Dajana    Sera    Macenauer    Omega Czech
Wkutil

Vybíráme z fotogalerie

Foto Vstup do fotogalerie

Video

Macenauer TV - Dennerle Dosator

Video

Přečtěte si...

Rotala macranda Narrow Leaf

Přidáno dne: 21.03.2019

Rotala macranda Narrow Leaf

Středně náročná akvarijní rostlina.

Dajana

Zeptejte se nás...

Zde můžete poslat Váš dotaz nebo připomínku k webu.

Fotogalerie

Zde si můžete prohlédnout fotografie našich akvarijních rybiček.

Kontaktujte nás

Napište Váš dotaz do kontaktního formuláře a my Vám rádi na něj odpovíme.